แบรนด์ APEROL ก่อตั้งเมื่อ 1919 (Italy) จาก 94 แบรนด์ในเครือ และ 3022 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ APEROL นี้เป็นของ DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Milan ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ NL0015435975 APEROL เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมเครื่องดื่ม - แอลกอฮอล์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. (APEROL)

ซื้อหุ้น DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 10.89

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. (APEROL) มากกว่า 5 ปี* EUR 19.03

ประวัติหุ้น DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. (APEROL) ในตลาด