แบรนด์ Aral ก่อตั้งเมื่อ 1924 (Germany) จาก 150 แบรนด์ในเครือ และ 2195 แบรนด์คู่แข่ง. Aral เป็นแบรนด์ของ BP ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ GB0007980591 Aral เป็นของภาคธุรกิจ น้ำมันก๊าซ

Aral เป็นแบรนด์ของ BP (BPE5)

Frankfurt

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น BP (Aral)

ซื้อหุ้น BP กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 5.75

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
BP (Aral) มากกว่า 5 ปี* EUR 6.18

ประวัติหุ้น BP (Aral) ในตลาด