สร้างขึ้นเมื่อ 1928 (Italy), AUTOGRILL เป็นส่วนหนึ่งของ brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title ของเรา, เป็นเจ้าของ 107 แบรนด์ในเครือ และ 666 แบรนด์คู่แข่ง. AUTOGRILL เป็นของ AUTOGRILL ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ IT0001137345 AUTOGRILL เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมร้านอาหาร

AUTOGRILL เป็นแบรนด์ของ AUTOGRILL (AUL)

Frankfurt

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น AUTOGRILL (AUTOGRILL)

ซื้อหุ้น AUTOGRILL กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 6.28

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
AUTOGRILL มากกว่า 5 ปี* EUR 4.04

ประวัติหุ้น AUTOGRILL ในตลาด