สร้างขึ้นเมื่อ 1993 (United States), B2W Software เป็นเจ้าของ 51 แบรนด์ในเครือ และ 911 แบรนด์คู่แข่ง. B2W Software เป็นของ TRIMBLE INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York B2W Software เป็นของภาคธุรกิจ ฮาร์ดแวร์

B2W Software เป็นแบรนด์ของ TRIMBLE INC. (TRMB)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น TRIMBLE INC. (B2W Software)

ซื้อหุ้น TRIMBLE INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 55.26

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
TRIMBLE INC. (B2W Software) มากกว่า 5 ปี* USD 75.46

ประวัติหุ้น TRIMBLE INC. (B2W Software) ในตลาด