สร้างขึ้นเมื่อ 1959 (United States), BARBIE เป็นเจ้าของ 322 แบรนด์ในเครือ และ 2844 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ BARBIE นี้เป็นของ Mattel ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York BARBIE เป็นของภาคธุรกิจ ท่องเที่ยวและพักผ่อน

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Mattel (BARBIE)

ซื้อหุ้น Mattel กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 23.54

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Mattel (BARBIE) มากกว่า 5 ปี* USD 31.89

ประวัติหุ้น Mattel (BARBIE) ในตลาด