แบรนด์ Birkenstock ก่อตั้งเมื่อ 1774 (Germany) เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ การผลิต - เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ของเรา, จาก 1262 แบรนด์คู่แข่ง. Birkenstock เป็นของ BIRKENSTOCK HOLDING PLC ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ JE00BS44BN30 Birkenstock เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมการผลิต - เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น BIRKENSTOCK HOLDING PLC (Birkenstock)

ซื้อหุ้น BIRKENSTOCK HOLDING PLC กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

ประวัติหุ้น BIRKENSTOCK HOLDING PLC (Birkenstock) ในตลาด