สร้างขึ้นเมื่อ 1982 (United States), BUD LIGHT เป็นเจ้าของ 345 แบรนด์ในเครือ และ 1331 แบรนด์คู่แข่ง. BUD LIGHT เป็นแบรนด์ของ ANHEUSER-BUSCH INBEV ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Bruxelles ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ BE0974293251 ภาคธุรกิจของ BUD LIGHT คือ เครื่องดื่ม - แอลกอฮอล์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ANHEUSER-BUSCH INBEV (BUD LIGHT)

ซื้อหุ้น ANHEUSER-BUSCH INBEV กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 53.17

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ANHEUSER-BUSCH INBEV (BUD LIGHT) มากกว่า 5 ปี* EUR 35.22

ประวัติหุ้น ANHEUSER-BUSCH INBEV (BUD LIGHT) ในตลาด