แบรนด์ BYJUNO ก่อตั้งเมื่อ 2012 (Switzerland) เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ บริการสินเชื่อ ของเรา, จาก 16 แบรนด์ในเครือ และ 868 แบรนด์คู่แข่ง. ชื่อเสียงของBYJUNOเกิดจากการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างผลประกอบการทางการเงินและส่งผลต่อราคาหุ้นในตลาด การเป็นแบรนด์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมนั้นประเมินได้จากพัฒนาการของการถูกค้นหาจากเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

BYJUNO เป็นแบรนด์ของ Intrum Justitia (IJU)

Frankfurt
ซื้อหุ้น Intrum Justitia กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
กราฟความสนใจของ BYJUNO ต่อไปนี้แสดงพัฒนาการของการค้นหาจากเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กราฟนี้แสดงให้เห็นพัฒนาการของการค้นหา BYJUNO ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยที่สัปดาห์ที่ถูกค้นหาสูงสุดมีค่าเท่ากับ 100
วิวัฒนาการของความสนใจในการค้นหา “BYJUNO” (Google Trends)
ที่มา: Google Trends และ Allbrands.markets
เปรียบเทียบกราฟการเป็นที่รู้จักของเว็บในช่วง 5 ปีกับกราฟราคาตลาดในช่วง 5 ปี:
การเป็นที่รู้จัก -> ราคาตลาด