ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น STELLANTIS N.V. (CHRYSLER)

ซื้อหุ้น STELLANTIS N.V. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 11.91

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
STELLANTIS N.V. (CHRYSLER) มากกว่า 5 ปี* EUR 15.34

ประวัติหุ้น STELLANTIS N.V. (CHRYSLER) ในตลาด