แบรนด์ Clif Bar ก่อตั้งเมื่อ 1992 (United States) จาก 661 แบรนด์ในเครือ และ 1194 แบรนด์คู่แข่ง. Clif Bar เป็นของ Mondelez International ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Clif Bar เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Mondelez International (Clif Bar)

ซื้อหุ้น Mondelez International กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ประวัติหุ้น Mondelez International (Clif Bar) ในตลาด