แบรนด์ Converse ก่อตั้งเมื่อ 1908 (United States) เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ การผลิต - เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ของเรา, จาก 182 แบรนด์ในเครือ และ 1260 แบรนด์คู่แข่ง. Converse เป็นของ NIKE, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Converse เป็นของภาคธุรกิจ การผลิต - เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น NIKE, INC. (Converse)

ซื้อหุ้น NIKE, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 107.78

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
NIKE, INC. (Converse) มากกว่า 5 ปี* USD 155.70

ประวัติหุ้น NIKE, INC. (Converse) ในตลาด