สร้างขึ้นเมื่อ 2010 (Israel), CrazyLabs เป็นเจ้าของ 81 แบรนด์ในเครือ และ 2573 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ CrazyLabs นี้เป็นของ EMBRACER GROUP AB ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Etats-Unis รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ SE0016828511 ภาคธุรกิจของ CrazyLabs คือ สื่อโต้ตอบ

CrazyLabs เป็นแบรนด์ของ EMBRACER GROUP AB (THQQF)

United States

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น EMBRACER GROUP AB (CrazyLabs)

ซื้อหุ้น EMBRACER GROUP AB กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ประวัติหุ้น EMBRACER GROUP AB (CrazyLabs) ในตลาด