แบรนด์ DORITOS ก่อตั้งเมื่อ 1964 (United States) เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ เครื่องดื่ม - ไม่มีแอลกอฮอล์ ของเรา, จาก 245 แบรนด์ในเครือ และ 1067 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ DORITOS นี้เป็นของ PEPSICO ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York DORITOS เป็นของภาคธุรกิจ เครื่องดื่ม - ไม่มีแอลกอฮอล์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น PEPSICO (DORITOS)

ซื้อหุ้น PEPSICO กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 184.11

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
PEPSICO (DORITOS) มากกว่า 5 ปี* USD 290.97

ประวัติหุ้น PEPSICO (DORITOS) ในตลาด