แบรนด์ Dutch FilmWorks ก่อตั้งเมื่อ 1998 (Netherlands) จาก 749 แบรนด์ในเครือ และ 1912 แบรนด์คู่แข่ง. Dutch FilmWorks เป็นแบรนด์ของ Vivendi ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ FR0000127771 Dutch FilmWorks เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อหลากหลาย

Dutch FilmWorks เป็นแบรนด์ของ Vivendi (VIV)

Paris

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Vivendi (Dutch FilmWorks)

ซื้อหุ้น Vivendi กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 10.06

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Vivendi (Dutch FilmWorks) มากกว่า 5 ปี* EUR 25.23

ประวัติหุ้น Vivendi (Dutch FilmWorks) ในตลาด