แบรนด์ EA Sports PGA Tour ก่อตั้งเมื่อ 2018 (United States) จาก 217 แบรนด์ในเครือ และ 2683 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ EA Sports PGA Tour นี้เป็นของ ELECTRONIC ARTS INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York EA Sports PGA Tour เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อโต้ตอบ

EA Sports PGA Tour เป็นแบรนด์ของ ELECTRONIC ARTS INC. (EA) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ELECTRONIC ARTS INC. (EA Sports PGA Tour)

ซื้อหุ้น ELECTRONIC ARTS INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 137.14

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ELECTRONIC ARTS INC. (EA Sports PGA Tour) มากกว่า 5 ปี* USD 228.70

ประวัติหุ้น ELECTRONIC ARTS INC. (EA Sports PGA Tour) ในตลาด