แบรนด์ Elektra ก่อตั้งเมื่อ 1950 (United States) จาก 30 แบรนด์ในเครือ และ 3106 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Elektra นี้เป็นของ WARNER MUSIC GROUP CORP. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Elektra เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อหลากหลาย

Elektra เป็นแบรนด์ของ WARNER MUSIC GROUP CORP. (WMG)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น WARNER MUSIC GROUP CORP. (Elektra)

ซื้อหุ้น WARNER MUSIC GROUP CORP. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ประวัติหุ้น WARNER MUSIC GROUP CORP. (Elektra) ในตลาด