ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Danone (evian)

ซื้อหุ้น Danone กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 53.30

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Danone (evian) มากกว่า 5 ปี* EUR 42.97

ประวัติหุ้น Danone (evian) ในตลาด