แบรนด์ Figma ก่อตั้งเมื่อ 2010 (United States) จาก 145 แบรนด์ในเครือ และ 2066 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Figma นี้เป็นของ Adobe Systems ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ Figma คือ ซอฟต์แวร์

Figma เป็นแบรนด์ของ Adobe Systems (ADBE)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Adobe Systems (Figma)

ซื้อหุ้น Adobe Systems กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 278.25

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Adobe Systems (Figma) มากกว่า 5 ปี* USD 520.72

ประวัติหุ้น Adobe Systems (Figma) ในตลาด