สร้างขึ้นเมื่อ 2012 (United States), FINLEY เป็นเจ้าของ 395 แบรนด์ในเครือ และ 1066 แบรนด์คู่แข่ง. FINLEY เป็นแบรนด์ของ THE COCA-COLA COMPANY ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York FINLEY เป็นของภาคธุรกิจ เครื่องดื่ม - ไม่มีแอลกอฮอล์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น THE COCA-COLA COMPANY (FINLEY)

ซื้อหุ้น THE COCA-COLA COMPANY กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 60.90

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
THE COCA-COLA COMPANY (FINLEY) มากกว่า 5 ปี* USD 86.25

ประวัติหุ้น THE COCA-COLA COMPANY (FINLEY) ในตลาด