แบรนด์ Gatwick London Airport ก่อตั้งเมื่อ 1930 (United Kingdom) จาก 357 แบรนด์ในเครือ และ 1366 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Gatwick London Airport นี้เป็นของ Vinci ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ Vinci คือ FR0000125486. ภาคธุรกิจของ Gatwick London Airport คือ การก่อสร้าง

Gatwick London Airport เป็นแบรนด์ของ Vinci (DG)

Paris

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Vinci (Gatwick London Airport)

ซื้อหุ้น Vinci กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 82.61

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Vinci (Gatwick London Airport) มากกว่า 5 ปี* EUR 84.54

ประวัติหุ้น Vinci (Gatwick London Airport) ในตลาด