แบรนด์ GUCCI ก่อตั้งเมื่อ 1921 (Italy) จาก 378 แบรนด์ในเครือ และ 4614 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ GUCCI นี้เป็นของ KERING ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ FR0000121485 GUCCI เป็นของภาคธุรกิจ ขายปลีก - วัฏจักร

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น KERING (GUCCI)

ซื้อหุ้น KERING กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 502.50

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
KERING (GUCCI) มากกว่า 5 ปี* EUR 829.93

ประวัติหุ้น KERING (GUCCI) ในตลาด