แบรนด์ H&M ก่อตั้งเมื่อ 1947 (Sweden) จาก 52 แบรนด์ในเครือ และ 853 แบรนด์คู่แข่ง. H&M เป็นของ Hennes & Mauritz B ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ SE0000106270 H&M เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมการผลิต - เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Hennes & Mauritz B (H&M)

ซื้อหุ้น Hennes & Mauritz B กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 9.70

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Hennes & Mauritz B (H&M) มากกว่า 5 ปี* EUR 4.28

ประวัติหุ้น Hennes & Mauritz B (H&M) ในตลาด