แบรนด์ izzi ก่อตั้งเมื่อ 1966 (Mexico) จาก 24 แบรนด์ในเครือ และ 1905 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ izzi นี้เป็นของ GRUPO TELEVISA, S.A.B. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York izzi เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อหลากหลาย

izzi เป็นแบรนด์ของ GRUPO TELEVISA, S.A.B. (TV)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น GRUPO TELEVISA, S.A.B. (izzi)

ซื้อหุ้น GRUPO TELEVISA, S.A.B. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 7.47

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
GRUPO TELEVISA, S.A.B. (izzi) มากกว่า 5 ปี* USD 2.17

ประวัติหุ้น GRUPO TELEVISA, S.A.B. (izzi) ในตลาด