สร้างขึ้นเมื่อ 2015 (Ireland), KINEMATIK เป็นเจ้าของ 74 แบรนด์ในเครือ และ 2906 แบรนด์คู่แข่ง. KINEMATIK เป็นแบรนด์ของ OPEN TEXT CORPORATION ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ OPEN TEXT CORPORATION คือ CA6837151068. KINEMATIK เป็นของภาคธุรกิจ ซอฟต์แวร์

KINEMATIK เป็นแบรนด์ของ OPEN TEXT CORPORATION (OTEX) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น OPEN TEXT CORPORATION (KINEMATIK)

ซื้อหุ้น OPEN TEXT CORPORATION กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 35.61

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
OPEN TEXT CORPORATION (KINEMATIK) มากกว่า 5 ปี* USD 33.34

ประวัติหุ้น OPEN TEXT CORPORATION (KINEMATIK) ในตลาด