แบรนด์ Kleenex ก่อตั้งเมื่อ 1989 (France) จาก 11 แบรนด์ในเครือ และ 16157 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Kleenex นี้เป็นของ Kimberly-Clark ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Kleenex เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Kimberly-Clark (Kleenex)

ซื้อหุ้น Kimberly-Clark กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 114.98

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Kimberly-Clark (Kleenex) มากกว่า 5 ปี* USD 113.19

ประวัติหุ้น Kimberly-Clark (Kleenex) ในตลาด