แบรนด์ Kleverware ก่อตั้งเมื่อ 2005 (France) จาก 4 แบรนด์ในเครือ และ 2074 แบรนด์คู่แข่ง. Kleverware เป็นของ Wallix Group ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ Wallix Group คือ FR0010131409. Kleverware เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมซอฟต์แวร์

Kleverware เป็นแบรนด์ของ Wallix Group (ALLIX) ราคาหุ้น

Paris

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Wallix Group (Kleverware)

ซื้อหุ้น Wallix Group กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 13.40

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Wallix Group (Kleverware) มากกว่า 5 ปี* EUR 6.83

ประวัติหุ้น Wallix Group (Kleverware) ในตลาด