แบรนด์ La San Marco ก่อตั้งเมื่อ 1920 (Italy) จาก 1094 แบรนด์ในเครือ และ 2643 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ La San Marco นี้เป็นของ SEB ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ FR0000121709 ภาคธุรกิจของ La San Marco คือ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้และเครื่องใช้

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น SEB (La San Marco)

ซื้อหุ้น SEB กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 98.45

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
SEB (La San Marco) มากกว่า 5 ปี* EUR 68.33

ประวัติหุ้น SEB (La San Marco) ในตลาด