แบรนด์ Lantus ก่อตั้งเมื่อ 1992 (Germany) จาก 2757 แบรนด์ในเครือ และ 17462 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Lantus นี้เป็นของ Sanofi ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ Sanofi คือ FR0000120578. Lantus เป็นของภาคธุรกิจ ผู้ผลิตยา

Lantus เป็นแบรนด์ของ Sanofi (SAN) ราคาหุ้น

Paris

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Sanofi (Lantus)

ซื้อหุ้น Sanofi กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 86.13

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Sanofi (Lantus) มากกว่า 5 ปี* EUR 95.23

ประวัติหุ้น Sanofi (Lantus) ในตลาด