สร้างขึ้นเมื่อ 2016 (United States), Levl Technologies เป็นเจ้าของ 149 แบรนด์ในเครือ และ 3093 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Levl Technologies นี้เป็นของ Comcast Corp ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Levl Technologies เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อหลากหลาย

Levl Technologies เป็นแบรนด์ของ Comcast Corp (CMCSA)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Comcast Corp (Levl Technologies)

ซื้อหุ้น Comcast Corp กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 39.57

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Comcast Corp (Levl Technologies) มากกว่า 5 ปี* USD 39.75

ประวัติหุ้น Comcast Corp (Levl Technologies) ในตลาด