สร้างขึ้นเมื่อ 2014 (United States), Liberty Source เป็นเจ้าของ 41 แบรนด์ในเครือ และ 2906 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Liberty Source นี้เป็นของ Constellation Software Inc. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ Constellation Software Inc. คือ CA21037X1006. ภาคธุรกิจของ Liberty Source คือ ซอฟต์แวร์

Liberty Source เป็นแบรนด์ของ Constellation Software Inc. (W9C) ราคาหุ้น

Frankfurt

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Constellation Software Inc. (Liberty Source)

ซื้อหุ้น Constellation Software Inc. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 1,960.00

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Constellation Software Inc. (Liberty Source) มากกว่า 5 ปี* EUR 6,181.34

ประวัติหุ้น Constellation Software Inc. (Liberty Source) ในตลาด