แบรนด์ Linkedin ก่อตั้งเมื่อ 2002 (United States) จาก 592 แบรนด์ในเครือ และ 2087 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Linkedin นี้เป็นของ MICROSOFT CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Linkedin เป็นของภาคธุรกิจ ซอฟต์แวร์

Linkedin เป็นแบรนด์ของ MICROSOFT CORPORATION (MSFT) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น MICROSOFT CORPORATION (Linkedin)

ซื้อหุ้น MICROSOFT CORPORATION กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 374.23

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
MICROSOFT CORPORATION (Linkedin) มากกว่า 5 ปี* USD 1,305.55

ประวัติหุ้น MICROSOFT CORPORATION (Linkedin) ในตลาด