แบรนด์ LUMIX ก่อตั้งเมื่อ 2001 (Japan) จาก 307 แบรนด์ในเครือ และ 5382 แบรนด์คู่แข่ง. LUMIX เป็นแบรนด์ของ PANASONIC CORP ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ PANASONIC CORP คือ JP3866800000. LUMIX เป็นของภาคธุรกิจ ฮาร์ดแวร์

LUMIX เป็นแบรนด์ของ PANASONIC CORP (MAT1)

Frankfurt

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น PANASONIC CORP (LUMIX)

ซื้อหุ้น PANASONIC CORP กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 7.25

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
PANASONIC CORP (LUMIX) มากกว่า 5 ปี* EUR 4.24

ประวัติหุ้น PANASONIC CORP (LUMIX) ในตลาด