แบรนด์ Maxamtech Digital Ventures ก่อตั้งเมื่อ 2017 (India) จาก 2 แบรนด์ในเครือ และ 3114 แบรนด์คู่แข่ง. Maxamtech Digital Ventures เป็นของ Qyou Media Inc ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ Qyou Media Inc คือ CA77584B1076. ภาคธุรกิจของ Maxamtech Digital Ventures คือ สื่อหลากหลาย

Maxamtech Digital Ventures เป็นแบรนด์ของ Qyou Media Inc (0QY)

Frankfurt

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Qyou Media Inc (Maxamtech Digital Ventures)

ซื้อหุ้น Qyou Media Inc กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 0.09

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Qyou Media Inc (Maxamtech Digital Ventures) มากกว่า 5 ปี* EUR 0.03

ประวัติหุ้น Qyou Media Inc (Maxamtech Digital Ventures) ในตลาด