สร้างขึ้นเมื่อ 1914 (United States), Merril Lynch เป็นเจ้าของ 79 แบรนด์ในเครือ และ 1213 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Merril Lynch นี้เป็นของ Bank of America ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Merril Lynch เป็นของภาคธุรกิจ ธนาคาร

Merril Lynch เป็นแบรนด์ของ Bank of America (BAC)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Bank of America (Merril Lynch)

ซื้อหุ้น Bank of America กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 27.82

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Bank of America (Merril Lynch) มากกว่า 5 ปี* USD 25.13

ประวัติหุ้น Bank of America (Merril Lynch) ในตลาด