สร้างขึ้นเมื่อ 1981 (United States), Michael Kors เป็นเจ้าของ 27 แบรนด์ในเครือ และ 850 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Michael Kors นี้เป็นของ CAPRI HOLDINGS ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ VGG1890L1076 ภาคธุรกิจของ Michael Kors คือ การผลิต - เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น CAPRI HOLDINGS (Michael Kors)

ซื้อหุ้น CAPRI HOLDINGS กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 51.56

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
CAPRI HOLDINGS (Michael Kors) มากกว่า 5 ปี* USD 60.86

ประวัติหุ้น CAPRI HOLDINGS (Michael Kors) ในตลาด