สร้างขึ้นเมื่อ 2012 (Israel), monday.com เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดบนเว็บ ของเรา, เป็นเจ้าของ 2794 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ monday.com นี้เป็นของ MONDAY.COM LTD ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ MONDAY.COM LTD คือ IL0011762130. monday.com เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมซอฟต์แวร์

monday.com เป็นแบรนด์ของ MONDAY.COM LTD (MNDY)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น MONDAY.COM LTD (monday.com)

ซื้อหุ้น MONDAY.COM LTD กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ประวัติหุ้น MONDAY.COM LTD (monday.com) ในตลาด