สร้างขึ้นเมื่อ 1937 (France), Moulinex เป็นเจ้าของ 1095 แบรนด์ในเครือ และ 2655 แบรนด์คู่แข่ง. Moulinex เป็นแบรนด์ของ SEB S.A. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ FR0000121709 Moulinex เป็นของภาคธุรกิจ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้และเครื่องใช้

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น SEB S.A. (Moulinex)

ซื้อหุ้น SEB S.A. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 110.70

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
SEB S.A. (Moulinex) มากกว่า 5 ปี* EUR 116.45

ประวัติหุ้น SEB S.A. (Moulinex) ในตลาด