สร้างขึ้นเมื่อ 1937 (France), Moulinex เป็นเจ้าของ 1092 แบรนด์ในเครือ และ 2613 แบรนด์คู่แข่ง. Moulinex เป็นแบรนด์ของ SEB ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ FR0000121709 Moulinex เป็นของภาคธุรกิจ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้และเครื่องใช้

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น SEB (Moulinex)

ซื้อหุ้น SEB กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 76.00

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
SEB (Moulinex) มากกว่า 5 ปี* EUR 40.50

ประวัติหุ้น SEB (Moulinex) ในตลาด