สร้างขึ้นเมื่อ 2007 (United States), Njoy เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ของเรา, เป็นเจ้าของ 21 แบรนด์ในเครือ และ 2767 แบรนด์คู่แข่ง. Njoy เป็นแบรนด์ของ ALTRIA GROUP, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ Njoy คือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

Njoy เป็นแบรนด์ของ ALTRIA GROUP, INC. (MO) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ALTRIA GROUP, INC. (Njoy)

ซื้อหุ้น ALTRIA GROUP, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 42.60

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ALTRIA GROUP, INC. (Njoy) มากกว่า 5 ปี* USD 33.19

ประวัติหุ้น ALTRIA GROUP, INC. (Njoy) ในตลาด