สร้างขึ้นเมื่อ 2007 (United States), Njoy เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ของเรา, เป็นเจ้าของ 21 แบรนด์ในเครือ และ 2770 แบรนด์คู่แข่ง. Njoy เป็นแบรนด์ของ ALTRIA GROUP, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ Njoy คือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ALTRIA GROUP, INC. (Njoy)

ซื้อหุ้น ALTRIA GROUP, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 46.20

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ALTRIA GROUP, INC. (Njoy) มากกว่า 5 ปี* USD 35.72

ประวัติหุ้น ALTRIA GROUP, INC. (Njoy) ในตลาด