สร้างขึ้นเมื่อ 1963 (France), PLASTIVALOIRE เป็นเจ้าของ แบรนด์ในเครือ 1 แบรนด์ และ 3265 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ PLASTIVALOIRE นี้เป็นของ PLASTIQUES DU VAL-DE-LOIRE ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ PLASTIQUES DU VAL-DE-LOIRE คือ FR0013252186. PLASTIVALOIRE เป็นของภาคธุรกิจ ยานพาหนะและชิ้นส่วนรถยนต์

ซื้อหุ้น PLASTIQUES DU VAL-DE-LOIRE กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

แบรนด์อื่น ๆ
PLASTIQUES DU VAL-DE-LOIRE