สร้างขึ้นเมื่อ 2013 (Australia), Polymathian เป็นเจ้าของ 235 แบรนด์ในเครือ และ 12233 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Polymathian นี้เป็นของ Sandvik ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ SE0000667891 Polymathian เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Sandvik (Polymathian)

ซื้อหุ้น Sandvik กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 16.85

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Sandvik (Polymathian) มากกว่า 5 ปี* EUR 18.55

ประวัติหุ้น Sandvik (Polymathian) ในตลาด