สร้างขึ้นเมื่อ 1901 (United States), Quaker เป็นเจ้าของ 245 แบรนด์ในเครือ และ 1067 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Quaker นี้เป็นของ PEPSICO ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Quaker เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมเครื่องดื่ม - ไม่มีแอลกอฮอล์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น PEPSICO (Quaker)

ซื้อหุ้น PEPSICO กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 168.67

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
PEPSICO (Quaker) มากกว่า 5 ปี* USD 259.21

ประวัติหุ้น PEPSICO (Quaker) ในตลาด