แบรนด์ RAM TRUCKS ก่อตั้งเมื่อ 2009 (United States) จาก 1398 แบรนด์ในเครือ และ 7651 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ RAM TRUCKS นี้เป็นของ STELLANTIS N.V. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ STELLANTIS N.V. คือ NL00150001Q9. RAM TRUCKS เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมยานพาหนะและชิ้นส่วนรถยนต์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น STELLANTIS N.V. (RAM TRUCKS)

ซื้อหุ้น STELLANTIS N.V. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

ประวัติหุ้น STELLANTIS N.V. (RAM TRUCKS) ในตลาด

แบรนด์ที่เป็นที่ต้องการ ผู้สร้าง PRICING POWER

ในช่วงเวลาที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แบรนด์ที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาได้และรักษาส่วนต่างกำไรไว้ได้ คำจำกัดความและตัวอย่าง...

อ่านเพิ่มเติม