ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น UNILEVER PLC (SAVORA)

ซื้อหุ้น UNILEVER PLC กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 43.92

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
UNILEVER PLC (SAVORA) มากกว่า 5 ปี* EUR 40.00

ประวัติหุ้น UNILEVER PLC (SAVORA) ในตลาด