แบรนด์ SCARFACE ก่อตั้งเมื่อ 1983 (United States) จาก 149 แบรนด์ในเครือ และ 3106 แบรนด์คู่แข่ง. SCARFACE เป็นแบรนด์ของ Comcast Corp ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York SCARFACE เป็นของภาคธุรกิจ สื่อหลากหลาย

SCARFACE เป็นแบรนด์ของ Comcast Corp (CMCSA)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Comcast Corp (SCARFACE)

ซื้อหุ้น Comcast Corp กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 40.00

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Comcast Corp (SCARFACE) มากกว่า 5 ปี* USD 38.94

ประวัติหุ้น Comcast Corp (SCARFACE) ในตลาด