แบรนด์ SKYPE ก่อตั้งเมื่อ 2012 (United States) จาก 591 แบรนด์ในเครือ และ 2086 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ SKYPE นี้เป็นของ MICROSOFT CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ SKYPE คือ ซอฟต์แวร์

SKYPE เป็นแบรนด์ของ MICROSOFT CORPORATION (MSFT) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น MICROSOFT CORPORATION (SKYPE)

ซื้อหุ้น MICROSOFT CORPORATION กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 321.80

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
MICROSOFT CORPORATION (SKYPE) มากกว่า 5 ปี* USD 918.57

ประวัติหุ้น MICROSOFT CORPORATION (SKYPE) ในตลาด