สร้างขึ้นเมื่อ 1997 (Switzerland), Swissport เป็นเจ้าของ 8 แบรนด์ในเครือ และ 108 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Swissport นี้เป็นของ Hainan Meilan International Airport Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ CNE1000003B2 Swissport เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมการขนส่ง

Swissport เป็นแบรนด์ของ Hainan Meilan International Airport Company Limited (HAO)

Frankfurt

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Hainan Meilan International Airport Company Limited (Swissport)

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 2.52

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Hainan Meilan International Airport Company Limited (Swissport) มากกว่า 5 ปี* EUR 9.20

ประวัติหุ้น Hainan Meilan International Airport Company Limited (Swissport) ในตลาด