แบรนด์ Tim Hortons ก่อตั้งเมื่อ 1964 (Canada) จาก 61 แบรนด์ในเครือ และ 743 แบรนด์คู่แข่ง. Tim Hortons เป็นแบรนด์ของ RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ CA76131D1033 ภาคธุรกิจของ Tim Hortons คือ ร้านอาหาร

Tim Hortons เป็นแบรนด์ของ RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (QSR)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (Tim Hortons)

ซื้อหุ้น RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 66.41

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (Tim Hortons) มากกว่า 5 ปี* USD 72.37

ประวัติหุ้น RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (Tim Hortons) ในตลาด