สร้างขึ้นเมื่อ 2012 (United States), TINDER เป็นเจ้าของ 161 แบรนด์ในเครือ และ 1391 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ TINDER นี้เป็นของ MATCH GROUP, INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ TINDER คือ สื่อโต้ตอบ

TINDER เป็นแบรนด์ของ MATCH GROUP, INC. (MTCH) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น MATCH GROUP, INC. (TINDER)

ซื้อหุ้น MATCH GROUP, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

ประวัติหุ้น MATCH GROUP, INC. (TINDER) ในตลาด