แบรนด์ Tommy Hilfiger ก่อตั้งเมื่อ 1985 (United States) จาก 12 แบรนด์ในเครือ และ 852 แบรนด์คู่แข่ง. Tommy Hilfiger เป็นของ PVH Corp ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Tommy Hilfiger เป็นของภาคธุรกิจ การผลิต - เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น PVH Corp (Tommy Hilfiger)

ซื้อหุ้น PVH Corp กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 74.39

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
PVH Corp (Tommy Hilfiger) มากกว่า 5 ปี* USD 38.92

ประวัติหุ้น PVH Corp (Tommy Hilfiger) ในตลาด