สร้างขึ้นเมื่อ 2000 (United Kingdom), Travelfusion เป็นเจ้าของ 7 แบรนด์ในเครือ และ 1395 แบรนด์คู่แข่ง. Travelfusion เป็นของ TRIP.COM GROUP LIMITED ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ Travelfusion คือ ท่องเที่ยวและพักผ่อน

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น TRIP.COM GROUP LIMITED (Travelfusion)

ซื้อหุ้น TRIP.COM GROUP LIMITED กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 50.37

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
TRIP.COM GROUP LIMITED (Travelfusion) มากกว่า 5 ปี* USD 67.20

ประวัติหุ้น TRIP.COM GROUP LIMITED (Travelfusion) ในตลาด